SPREMNI ZA NOVE IZAZOVE?

Postanite deo vesele trkačke družine! Sa nama je zagarantovan zdrav sportski duh i dobra zabava.

Mi ćemo te motivisati da ideš dalje, bolje, brže.

I kada naiđeš na prepreke, mi smo tu da ti damo podršku i da ti budemo oslonac. Kao član doprinosiš da se RCN priča razvija i širi!

( STATUT Trkačkog udruženja RCN, član 16.):

Prava i obaveze članova Sportskog udruženja

 1. u okviru Sporstkog udruženja pokreću i razmatraju sva pitanja iz delokruga rada Sportskog urduženja u cilju unapređenja atletike, triatlona i drugih rekreativnih sportskih aktivnosti,
 2. neposredno ili preko svojih predstavnika u organima Sportskog udruženja daju predloge, sugestije i mišljenja radi donošenja odgovarajućih odluka, zaključaka i dr,
 3. iniciraju, predlažu i odlučuju o osnivanju odgovarajućih oblika organizovanja i rada u Sportskom udruženju,
 4. koriste stručnu i drugu pomoć, kao i usluge koje vrši Sportsko udruženje u okviru svoje aktivnosti,
 5. budu birani i biraju svoje predstavnike u organima i oblicima organizovanja i rada u Sportskom udruženju i upravljaju poslovima Sportskog udruženja,
 6. daju Sportskom udruženju informacije i podatke koje se od njih traži radi obavljanja zakonom i Statutom predviđenih poslova i zadataka,
 7. uredno plaćaju Sportskom udruženju članarinu i obezbeđuju uslove za efikasan rad Sportskog udruženja,
 8. u međusobnim odnosima neguju i poštuju sportski moral i sportski duh,
 9. međusobno sarađuju radi ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom, drugim aktima Sportskog udruženja i odlukama organa Sportskog udruženja,
 10. učestvuju u stručnim aktivnostima Sportskog udruženja,
 11. ostvaruju uvid u rad Sportskog udruženja i njegovih organa,
 12. učestvuju u utvrđivanju plana i programa rada Sportskog udruženja,
 13. ispunjavaju obaveze utvrđene Statutom i drugim opštim aktima Sportskog udruženja
 14. svojim radom i aktivnostima doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka Sportskog udruženja
 15. čuvaju sportski i društveni ugled Sportskog udruženja,
 16. izvršavaju punovažno donete odluke organa Sportskog udruženja,
 17. učestvuju u obezbeđivanju sredstava za realizaciju ciljeva i zadataka Sportskog udruženja.ja