Trkačko udruženje RCN

PHONE:           064 199 37 81

E-MAIL:           runningclubnis@gmail.com

ADDRESS:      Jovana Ristića 11/40, Niš

Prijavi se za novosti

Image Alt

Članstvo

Spremani za nove izazove?

Postanite deo vesele trkačke družine! Sa nama je zagarantovan zdrav sportski duh i dobra zabava. Mi ćemo te motivisati da ideš dalje, bolje, brže. I kada naiđeš na prepreke, mi smo tu da ti damo podršku i da ti budemo oslonac. Kao član doprinosiš da se RCN priča razvija i širi!

Postani član u par koraka

- popuniti pristupnicu 0
- uplatiti godišnju članarinu 0

ČLAN KLUBA

STATUT Trkačkog udruženaj RCN
član 16. Prava i obaveze članova Sportskog udruženja su da:
1. u okviru Sporstkog udruženja pokreću i razmatraju sva pitanja iz delokruga rada Sportskog urduženja u cilju unapređenja atletike, triatlona i drugih rekreativnih sportskih aktivnosti,
2. neposredno ili preko svojih predstavnika u organima Sportskog udruženja daju predloge, sugestije i mišljenja radi donošenja odgovarajućih odluka, zaključaka i dr,
3. iniciraju, predlažu i odlučuju o osnivanju odgovarajućih oblika organizovanja i rada u Sportskom udruženju,
4. koriste stručnu i drugu pomoć, kao i usluge koje vrši Sportsko udruženje u okviru svoje aktivnosti,
5. budu birani i biraju svoje predstavnike u organima i oblicima organizovanja i rada u Sportskom udruženju i upravljaju poslovima Sportskog udruženja,
6. daju Sportskom udruženju informacije i podatke koje se od njih traži radi obavljanja zakonom i Statutom predviđenih poslova i zadataka,
7. uredno plaćaju Sportskom udruženju članarinu i obezbeđuju uslove za efikasan rad Sportskog udruženja,
8. u međusobnim odnosima neguju i poštuju sportski moral i sportski duh,
9. međusobno sarađuju radi ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom, drugim aktima Sportskog udruženja i odlukama organa Sportskog udruženja,
10. učestvuju u stručnim aktivnostima Sportskog udruženja,
11. ostvaruju uvid u rad Sportskog udruženja i njegovih organa,
12. učestvuju u utvrđivanju plana i programa rada Sportskog udruženja,
13. ispunjavaju obaveze utvrđene Statutom i drugim opštim aktima Sportskog udruženja
14. svojim radom i aktivnostima doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka Sportskog udruženja
15. čuvaju sportski i društveni ugled Sportskog udruženja,
16. izvršavaju punovažno donete odluke organa Sportskog udruženja,
17. učestvuju u obezbeđivanju sredstava za realizaciju ciljeva i zadataka Sportskog udruženja.