Trkačko udruženje RCN

PHONE:           064 199 37 81

E-MAIL:           runningclubnis@gmail.com

ADDRESS:      Jovana Ristića 11/40, Niš

Prijavi se za novosti

Image Alt

Running Club Niš

Saradnja Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i Trkačkog udruženja RCN

Na obostrano zadovoljstvo, na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja potpisan je ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Fakulteta, koga zastupa dekan prof. dr Milovan Bratić, i Trkačkog udruženja RCN, koga zastupa predsednik udruženja Đorđe Anđelković.

Đorđe Anđelković i Mirsad Nurkić

Saradnja će se zasnivati na aktivnostima iz delokruga obe ustanove, a naročito na:

  • obrazovanju za stručni naziv trenera na strukovnim studijama Fakulteta (izdaje se diploma),
  • permanentnom stručnom osposobljavanju kadrova u sportu i rekreaciji (izdaje se sertifikat),
  • dijagnostici i praćenju antropoloških karakteristika sportista,
  • razmeni stručnih informacija, publikacija, literature i drugih oblika stručnog materijala od značaja za obe ugovorne strane,
  • zajedničkoj organizaciji seminara u vezi sa dobijanjem odgovarajuće licence (napredovanje u struci),
  • zajedničkom učešću u različitim projektima istraživačkog karaktera,
  • zajedničkom učešću u organizaciji i realizaciji promotivnih i propagadnih akcija,
  • zajedničkom organizovanju seminara, kurseva, javnih tribina,
  • i ostalim vidovima saradnje od interesa za obe strane potpisnice.

Ovom velikom i važnom koraku za Trkačko udruženje, veliki doprinos dali su Mirsad Nurkić i Aleksandar Raković.

Mirsad Nurkić je redovni profesor FSFV Univerziteta u Nišu i prodekan za nastavu. Predaje predmete Džudo, Dijagnostika u sportu, Samoodbrana, Streljaštvo i Pedagoška praksa u sportu. Predsednik je Džudo saveza Centralne Srbije i potpredsednik Sportskog udruženja Univerziteta u Nišu.
Profesor Nurkić je prezentovao dekanu Fakulteta prof. dr Milovanu Bratiću ideje, ciljeve Trkačkog udruženja RCN i važnost saradnje između ove dve ustanove.
Aleksandar Raković je redovni profesor FSFV na Katedri individualnih sportova. Predaje predmete Atletika, Olimpizam i Dečja atletika. Savezni je trener za sportsko hodanje. Kao takmičar, učestvovao je na tri olimpijske igre, sedam svetskih prvenstava i četiri evropska, kao i na mnogim drugim velikim takmičenjima.